Title Image

Blog

Atık Yağların Çevreye Verdiği Zararlar

Bir litre atık yağın lavabolardan dökülmesi, içme suyunu kullanılamaz hale getirmekte ve bu sularda yaşayan canlı hayatını tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca lavabolara dökülen atık yağlar boru ve kanalizasyon sistemlerinde tıkanmalara sebep olmaktadır. Yeraltı sularını kirletmekte, sualtı canlı varlıklarını etkilemekte, kanalizasyon sistemlerinde ve atık su arıtma tesislerinde tıkanıklıklara ve kirliliğin artmasına neden olarak işletim ve bakım maliyetini arttırmakta, toprağa döküldüğünde
kirlenmelere neden olmaktadır. Yapılan araştırmalarda atık su kirliliğinin % 25’ini kullanılmış bitkisel ve hayvansal yağların oluşturduğu tespit edilmiştir. Arıtılmayan atık suların içindeki bitkisel ve hayvansal atık yağlar, denizlere, göllere ve akarsulara ulaştığında suyun kirlenmesi ve sudaki oksijenin azalması sonucu; başta balıklar olmak üzere ortamdaki diğer canlılar üzerinde büyük etkiye hatta kayıplara yola açmaktadır. Eğer atık yağlarımızı geri dönüştürebilirsek hem geleceğe daha temiz bir çevre hem de canlılar için sağlıklı bir ortam bırakabilir. Bunun için atık yağı geri dönüşü istasyonlarında yağların toplanıp geri kazanımı sağlanmalıdır. Gerekse enerjiye dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlanabilir.